บ้านกระดาษทรงไทย Guinness World Records สร้างโดย หจก. แสงงามอุตสหากรรม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงงามอุตสาหกรรม

        ผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมกล่องกระดาษลูกฟูก มานานกว่า 55 ปี มีการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการผลิต และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จากกระดาษลูกฟูกอย่างต่อเนื่อง จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

        ได้รับรางวัลไทยสตาร์, รางวัลเอเชียสตาร์, รางวัลเวิลด์สตาร์ถึง 2 ครั้ง อีกทั้งเกียรติบัตร โล่ห์เกียรติคุณ รางวัลต่างๆ อีกมากมาย

        ทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มนำกระดาษลูกฟูกมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ ชั้นโชว์สินค้า ของเล่น และออกงานแสดงสินค้าสำคัญๆ เช่น Asia PACK Asia PRINT 2003 (6-9 June) และ APEC Investment Mart 2003 (16-21 October) เป็นผู้้สร้างผลงานที่ภาคภูมิใจ คือ "บ้านกระดาษทรงไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลก" ทำให้ชื่อ Kwang Hua Industries หรือ แสงงามอุตสาหกรรม ได้รับการจดบันทึกใน Guinness Book World Records ปี ค.ศ. 2003

        นอกจากนี้ยังเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านการบรรจุภัณฑ์ ซึ่งได้รับเชิญเป็นอาจารย์วิทยากรแด่ท่านผู้สนใจ สถาบันการศึกษา และสมาคมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง